Het Biografisch Portaal van Nederland

80.631 personen
in 147.989 biografieën

Inhoud


Bladeren

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 2.409 personen gevonden. Kunt u niet vinden wie U zocht? Probeer het met het zoekscherm.
1-30 van 2.409 volgende
A, de, van of van der
A (de, van of van der), geslacht, dat in de middeleeuwen voorkomt op de grenzen van Holland en het Sticht, waar een plaatsje Ter Aa onder Ruwiel ligt, en in de stad Utrecht. Hiervan ontmoet men het...
Aa, Abraham Jacob van der (6 december 1792-21 maart 1857)
Abraham Jacob van der Aa (Amsterdam, 7 december 1792 - Gorinchem, 21 maart 1857) was een Nederlandse letterkundige, die voornamelijk bekend is geworden door zijn Aardrijkskundig Woordenboek der...
Aa, Adolf van der (?-21 juni 1568)
AA (Adolf van der), zoon van Jan van der Aa, schout te Mechelen en Sophia van Nispen, gesneuveld in den slag bij Jemmingen op 21 Juni 1568. Hij onderteekende het Verbond der edelen en wordt genoemd...
Aa, Charles Menard Adelaide Simon van der (1810-21 april 1855)
AA (Charles Menard Adelaide Simon van der), geb. te Leiden 1810, overl. te Leeuwarden 21 April 1855, liet zich 2 Oct. 1831 inschrijven als student aan de hoogeschool te Groningen en 18 Juni 1832 aan...
Aa, Christianus Carolus Henricus van der Aa, Christianus Carolus Henricus van der (25 augustus 1718-september 1793)
AA (Christianus Carolus Henricus van der), geb. te Zwolle 25 Aug. 1718, overl. te Haarlem 23 Sept. 1793, zoon van den luth. predikant Balduinus van der Aa (overl. te Leiden 1741). Te Leiden...
Aa, Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa, Christianus Petrus Eliza Robidé van der (7 oktober 1791-mei 1851)
Mr. Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (Amsterdam, 10 oktober 1791 - Oosterbeek, 14 mei 1851) was een Nederlands jurist en auteur. Hij vormde samen met Potgieter de eerste redactie van...
Aa, Cornelis Johannes van der (14 juli 1883-31 juli 1950)
Kunsthandelaar, schilder. Geboren: 14 juli 1883, Almelo. Gestorven: 31 juli 1950, Almelo. Plaats en periode van werkzaamheid: Almelo, van 1902 tot 1950 Ca. 1902 - 1950.
Aa, Cornelis van der Aa, Cornelis van der (22 oktober 1749-26 oktober 1815)
AA (Cornelis van der), boekhandelaar, uitgever en schrijver van politieke en geschiedkundige werken, geb. te Leiden (ged. 22 Oct. 1749), overl. te Amsterdam 26 Oct. 1815. In 1769 werd hij in zijn...
Aa, Dirk van der (1731-23 februari 1809)
Winkelier, rijtuigschilder, behangselschilder, schilder, tekenaar, grisaille-schilder, decoratieschilder (van interieurs). Geboren: 1 maart 1731, Den Haag. Gestorven: 23 februari 1809, Den Haag....
Aa, Filips van der Aa, Filips van der
AA (Filips van der), een der teekenaars van het verbond der Edelen, was een zoon van Floris van der Aa en Margarita 't Serclaes, en de kleinzoon van Jan van der Aa, Ridder, Burgemeester van...
Aa, Gerard van der
AA (Gerard van der), mede een der teekenaars van het verbond der Edelen, was de zoon van Jan, Ridder, waarschijnlijk de zelfde die Secretaris van den geheimen Raad des konings van Spanje was, en van...
Aa, Gerard van der (1541-16 oktober 1600)
AA (Gerard van der), gezegd Randerode van der Aa, geb. 1541, overl. 16 Oct. 1600 te 's Gravenhage, zoon van ridder Jan van der Aa, die waarschijnlijk secretaris van den Geheimen Raad van den koning...
Aa, Hendrik van der
AA (Hendrik van der), graveur, was een jongere broeder van den natemelden Pieter van der Aa, wiens kaarten hij op het koper bragt. Zie Biographie Universelle ou dictionnaire de tous les hommes qui...
Aa, Herman Johan van der Aa, Herman Johan van der (?-23 mei 1950)
Aa, Hillebrand van der (?-ca. 1721)
Prentkunstenaar, tekenaar. Geboren: 1660, Leiden. Gestorven: 1723, Indonesië.
Aa, IJsbrand van der
AA (IJsbrand van der), een der Hoofdlieden te velde, onder welke die van Utrecht in 1403 tegen den Heer van Arkel optrokben, werd onderscheidene malen tot Schepen van Utrecht, in het jaar 1408 tot...
Aa, Jacob van der (27 oktober 1743-1776)
Miniatuurschilder, schilder, tekenaar. Geboren: 27 oktober 1743, Den Haag. Gestorven: 13 februari 1776, Den Haag. Plaats en periode van werkzaamheid: Den Haag, van 1769 tot 1769 Vestigde zich hier...
Aa, Jan Simon van der Aa, Jan Simon van der (25 juli 1865-24 februari 1944)
Aa, Jan Simon van der, jurist (Hornhuizen (gem. Kloosterburen) 25-7-1865 - Vennes sur Lausanne (Zw.) 24-2-1944). Zoon van Pieter Jan Baptist Karel Simon van der Aa, predikant, en Christina Maria...
Aa, Jan van der
AA (Mr. Jan van der), zoon van Lambert, zijn zuster Peterken en zijn oom Adriaen van der Aa, zoon van Anthonis, stichtten bij akte, op 7 Maart 1619 verleden voor schepenen van 's Hertogenbosch, twee...
Aa, Jan van der
AA (Jan van der), maakte in 1559 een kaart voor den koning van Spanje. Zie: Jahrb. der Kunstsamml. des allerhöchsten Kaiserhauses V, no. 4281. Moes
Aa, Johannes Wilhelmus van der (13 augustus 1878-30 november 1940)
Beeldhouwer. Geboren: 13 augustus 1878, Den Haag. Gestorven: 30 november 1940, Den Haag. Plaats en periode van werkzaamheid: Den Haag, van 1893 tot 1940 Ca. 1893 - 1940.
Aa, Martinus Wilhelmus van der (15 maart 1831-23 mei 1905)
AA (Martinus Wilhelmus van der), letterkundige en journalist, werd geb. te Amsterdam 15 Maart 1831, huwde 1o met mej. M.W. Heusken, 2o te Roermond 23 Jan. 1878 met Maria Margaretha Johanna Vemer, en...
Aa, Philips van der
AA (Philips van der), zoon van Floris van der Aa, heer van Schiplaecken en Margaretha 't Serclaes en kleinzoon van Jan van der Aa, heer van Schiplaecken, burge-meester van Mechelen. Philips was dus...
Aa, Pierre Jean Baptiste Charles Robidé van der (23 mei 1832-10 februari 1887)
AA (Pierre Jean Baptiste Charles Robidé van der), geb. 23 Mei 1832 op den huize ‘de Hemelsche Berg’ (Oosterbeek), overl. te 's Gravenhage 10 Febr. 1887, zoon van den voorg. en Lucia Maria de Jongh;...
Aa, Pierre Jean Baptiste Charles van der (31 oktober 1766-5 mei 1812)
Mr. Pierre Jean Baptiste Charles van der Aa (Haarlem 31 oktober 1770 - Leiden 12 mei 1812) was een Nederlands jurist, patriot en schrijver. Hij werd uit een luthers predikantengeslacht te Haarlem...
Aa, Pieter van der (?-1594)
AA (Pieter van der), regtsgeleerde en Hoogleeraar te Leuven, werd aldaar omstreeks 1530 geboren en overleed in 1594. Hij onderscheidde zich in den opstand tegen Filips II, was in 1565 lid van den...
Aa, Pieter van der (1659-1733)
Uitgever. Geboren: 3 augustus 1659, Leiden. Gestorven: 1733, Leiden.
1-30 van 2.409 volgende

home zoeken bladeren project blog agenda links vragen contact